PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

Alstom i DCNS pracują nad prototypem pływającej turbiny

13-10-2014
Aktualności Świat » z zagranicy

Dwie francuskie firmy - Alstom i DCNS podpisały partnerskie porozumienie na rzecz prac nad wspólnym projektem pływających turbin wiatrowych, które mają trafić na rynek w 2017 roku.

 

Pod nazwą projektu "Sea Reed" kryje się turbina Alstom Haliade 150 o mocy 6 MW, wypozażona w pływającą konstrukcję wsporczą DCNS.

 

Francuska Agencja Zarządzania Energią i Środowiskiem zdecydowała się dofinansować projekt kwotą 6 milionów euro. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów stworzenia studium wykonalności oraz certyfikacji nowego produktu. W ramach porozumienia o współpracy Alstom zajmie się adaptacją swojej turbiny do pływającej konstrukcji wsporczej, natomiast DCNS skupi się na opracowaniu technologii montażu nowego typu turbiny w warunkach pełnomorskich.

 

Źrodło: renews.biz

Powrót