PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Aktualizacja projektu tzw. „ustawy offshore"

07-07-2020
Aktualności Polska » Polska

Ministerstwo Klimatu przekazało 7 lipca 2020 r. do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.Na podstawie uwag zgłoszonych do projektu opublikowanego 15 stycznia br.,  w zaktualizowanej treści projektu ustawy nastąpiło zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które będą mogły zostać zrealizowane w ramach tzw. I fazy systemu wsparcia – z 4,6 GW do 5,9 GW.
 


Pełna treść projektu ustawy wraz z OSR oraz pozostałymi dokumentami dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego:

 

Link do zaktualizowanego projektu ustawy

Powrót