PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Świat

67,4 miliona euro z unijnego programu NER300 na rozwój morskiej energetyki wiatrowej

14-07-2014
Aktualności Świat » z zagranicy
"NER300" jest instrumentem finansowym, zarządzanym wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz państwa członkowskie UE. Pieniądze, którymi zasilany jest NER300 pochodzą ze sprzedaży limitów emisji dwutlenku węgla.
 
 

Jest on na bieżąco wykorzystywany do wspomagania projektów, promujących wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz magazynowanie i usuwanie dwutlenku węgla na terenie Unii Europejskiej. Projekty nagrodzone grantem z tego funduszu dotyczą energetyki słonecznej, geotermalnej, fotowoltaiki, morskiej energetyki wiatrowej oraz "błękitnej" energii.

 

Dziewiętnaście wspartych finansowo projektów zrealizowanych zostanie w dwunastu krajach członkowskich UE: w Chorwacji, na Cyprze, w Danii, Estonii, Francji, Irlandii, we Włoszech, na Łotwie, w Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

 

Źródło: offshorewind.biz

Powrót