PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

17 września rząd ujawni szczegóły założeń nowego systemu wsparcia dla OZE

11-09-2013
Aktualności Polska » Polska

 
Według informacji Ministerstwa Gospodarki, w dniu 10 września, Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji Polityki Energetycznej Polski omówił mechanizmy wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zespół zarekomendował utrzymanie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia dla funkcjonujących instalacji OZE.


Nowe i zmodernizowane instalacje zostaną objęte system aukcji, który będzie faworyzował „sprawdzone i stabilne technologie o niskich kosztach produkcji”. Zespół poparł rozwiązania prosumenckie, ułatwiające wykorzystanie mikro i małych instalacji.
Szczegółowe informacje nt. nowego systemu wsparcia zostaną przedstawione w dniu 17 września 2013 r. podczas konferencji w Ministerstwie Gospodarki.

 

 

Powrót