PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Zespół ds. Rozwoju Sieci Morskich

 

12 grudnia 2014 roku Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej powołało Zespół ds. Rozwoju Sieci Morskich, którego celem jest wypracowanie założeń koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju zintegrowanych sieci morskich, w tym przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci na lądzie oraz transgranicznego przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem tzw. Szyny Bałtyckiej.
 
 
Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu przyjęli przedstawiciele administracji morskiej oraz eksperci z zakresu energetyki oraz zagadnień morskich, w tym przedstawiciele instytucji naukowych i badawczych: Politechniki Gdańskiej, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Instytutu Energetyki, Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Oceanologii PAN. W pracach Zespołu bierze udział również operator polskich sieci przesyłowych PSE S.A.


W zespole reprezentowani są również kluczowi dostawcy technologii i know-how: Siemens, ABB, DNV GL, Energoprojekt-Kraków, TELE-FONIKA Kable, a także inwestorzy i deweloperzy przygotowujący projekty morskich farm wiatrowych w Polsce, w tym PGE Energia Odnawialna, Energa Wytwarzanie, PKN Orlen, Generpol, BTI, Baltex.