PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

I Posiedzenie - 12.12.2014

 

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się 12 grudnia br. w Gdańsku. Funkcję Przewodniczącego Zespołu objął prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny (Politechnika Gdańska), a do prezydium powołano: prof. dr hab. Alicję Kosakowską (Instytut Oceanologii PAN), Juliusza Gajewskiego (Instytut Morski) i Remigiusza Joecka (ekspert PTMEW).

 

W dniu 15 grudnia br. zaproszenie do udziału w pracach zespołu zostało przyjęte przez PSE S.A. PTMEW zakłada rozszerzanie składu zespołu o przedstawicieli pozostałych inwestorów morskich farm wiatrowych oraz kluczowych instytucji publicznych.