PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Projekt "Wind Energy in the Baltic Sea Region 2"

 

PTMEW wraz z innymi Partnerami jest uczestnikiem projektu "Wind Energy in the Baltic Sea Region 2".

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z partnerów reprezentujących Niemcy, Szwecję, Litwę i Polskę. Projekt ma na celu analizę krajowego ustawodawstwa regulującego wdrażanie farm wiatrowych oraz przygotowanie rekomendacji, adresowanych do władz na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, dotyczących potrzeb nowelizacji wybranych przepisów, utrudniających procedury inwestycyjne jak również prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej.

 

Projekt przewiduje m.in. identyfikację dobrych praktyk w zakresie finansowania inwestycji wiatrowych oraz ich upowszechnienie. Ponadto istotnym elementem projektu jest analiza i promocja efektywnych rozwiązań technicznych umożliwiających magazynowanie energii wyprodukowanej przez turbiny wiatrowe.

 

Partnerzy projektu:
 

  Miasto Rostock   Niemcy
  Regional Planning Association Central Mecklenburg / Rostock   Niemcy
  Energy Agency for Southeast Sweden   Szwecja
  Lithuanian Energy Institute, Laboratory of Renewable Energy   Litwa
  Baltic Windenergy Association   Niemcy
  Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej   Polska
  Hydrogen Technology Initiative Mecklenburg-West Pommerania   Niemcy
  Strategic Self-management Institute   Litwa
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Instytut Paliw i Energii Odnawialnej   Polska
  Instytut Elektrotechniki w Gdańsku   Polska
  University of Klaipeda   Litwa

 

Więcej informacji na stronie: www.windenergy-in-the-bsr.net