PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Projekt "South Baltic Offshore Energy Regions"

 

PTMEW wraz z innymi Partnerami jest uczestnikiem projektu "South Baltic Offshore Energy Regions".

 

Projekt skupia partnerów z Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski, reprezentujących organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, samorządy nadmorskich gmin aktywnie uczestniczących w działaniach na rzecz budowy morskich farm wiatrowych i rozwoju przemysłu offshore oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

 

Projekt ma na celu identyfikację potencjału przemysłu obecnego w regionach reprezentowanych przez partnerów projektu, pod kątem oferty produktów i usług możliwych do wykorzystania w budowie morskich farm wiatrowych. W ramach projektu zaplanowano wydarzenia mające na celu spotkania przedsiębiorców oraz docelowo – utworzenie sieci współpracy, która ułatwi polskim przedsiębiorstwom pozyskanie wartościowego doświadczenia zwiększenia atrakcyjności oferty, jak również udział w realizacji dużych kontraktów na dostarczanie produktów lub usług dla morskich farm wiatrowych.

 

Plan działań zakłada również analizę potrzeb przedsiębiorstw związanych z przemysłem offshore pod kątem potrzeb edukacyjnych kadry technicznej i zarządzającej. W tym celu projekt przewiduje przeprowadzenie badań ankietowych oraz na podstawie ich wyników – opracowanie propozycji programu kształcenia oraz jego adaptację przez uniwersytety uczestniczące w projekcie. Dodatkowo, w celu umożliwienia samokształcenia kadr, planowane jest przygotowanie i udostępnienie narzędzi do e-learningu, których zakres tematyczny obejmie obszary istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw z sektora offshore.

 

Partnerzy projektu:
 

  Rostock Business and Technology Development GmbH   Niemcy
  German Offshore Wind Energy Foundation   Niemcy
  Gmina Guldborgsund   Dania
  Risoe Danish Technical University   Dania
  Gmina Solvesborg   Szwecja
  Miasto Karlskrona   Szwecja
  CORPI – Costal Research and Planning Institute   Litwa
  Self-Management Institute   Litwa
  Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej   Polska
  Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT)   Polska

 

Więcej informacji na stronie: www.southbaltic-offshore.eu