PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

 

 

W trzeciej fazie realizacji projektu w wybranych 8 ośrodkach nadmorskich (Gdańsk, Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście, Szczecin) zrealizowany został cykl otwartych seminariów i konsultacji z udziałem ekspertów ze strony Partnerów. W sumie odbyło się szesnaście spotkań.

 

W serii seminariów informacyjnych każdorazowo spotkanie organizowane było w miejscu łatwo dostępnym i rozpoznawalnym dla lokalnej społeczności. Najczęściej były to budynki urzędów lub innych instytucji publicznych. Spotkania poprzedzone były kampanią informacyjną w lokalnych mediach oraz rozsyłką zaproszeń do przedstawicieli organizacji  związanych z gospodarką morską oraz reprezentujących lokalne społeczności, w szczególności do stowarzyszeń promujących aktywność obywatelską oraz ekologiczny model rozwoju gospodarczego, organizacji zawodowych (związki i zrzeszenia rybaków etc.), władz samorządu terytorialnego, zarządów portów, nadleśnictw etc. Profil zapraszanych gości był zróżnicowany w zależności od specyfiki miejscowości, w której organizowane było spotkanie, o czym w dalszej części niniejszego sprawozdania.


Program spotkań był ujednolicony:

 

·           Przywitanie Gości i wprowadzenie (Prezes PTMEW Mariusz Witoński)

 

·           Prezentacja Urzędu Morskiego w Szczecinie, Słupsku bądź Gdyni (Przedstawiciel UM)

 

·          Część warsztatowa

 

·          Prezentacja dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Europie (Mariusz Witoński)

 

·           Dyskusja

 

·         Część warsztatowa

 

·           Podsumowanie

 

 

 

Każde z seminariów wzbogacone było o mobilną wystawę w formie ośmiu plansz informacyjnych, dotyczących tematyki spotkania – cztery poświęcone były wytycznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, natomiast pozostałe informowały w sposób przystępny o zagadnieniach związanych z konstrukcją morskich farm wiatrowych. 

 

 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

 

W okresie grudzień 2015 - luty 2016 zrealizowany został cykl ośmiu spotkań konsultacyjnych. w tych samych miastach na polskim wybrzeżu. Najistotniejszym elementem tych spotkań było zebranie od uczestników spotkań nieformalnych uwag do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich celem umieszczenia ich w raporcie oraz przekazania w takiej formie administracji morskiej.

 

Każdorazowo spotkanie organizowane było w miejscu łatwo dostępnym i rozpoznawalnym dla lokalnej społeczności. Najczęściej były to budynki urzędów lub innych instytucji publicznych. Spotkania poprzedzone były kampanią informacyjną w lokalnych mediach oraz rozsyłką zaproszeń do przedstawicieli organizacji  związanych z gospodarką morską oraz reprezentujących lokalne społeczności, w szczególności do stowarzyszeń promujących aktywność obywatelską oraz ekologiczny model rozwoju gospodarczego, organizacji zawodowych (związki i zrzeszenia rybaków etc.), władz samorządu terytorialnego, zarządów portów, nadleśnictw etc.