PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Projekty Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej

 

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej uczestniczy jako partner, w dwóch projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Południowy Bałtyk”, którego celem jest wsparcie współpracy i rozwoju południowych regionów Morza Bałtyckiego. Program „Południowy Bałtyk” adresowany jest głównie do podmiotów publicznych – organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich organizacji, szkół, jednostek badawczo-rozwojowych oraz instytucji publicznych i innych promujących rozwój zrównoważony, innowacyjność i przedsiębiorczość.