PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Wydarzenia

 

LS2017

Czytaj więcej

Spotkanie robocze w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”

15 lipca 2014 roku o godzinie 11:30 odbędzie się w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni spotkanie robocze, poświęcone planowaniu przestrzennemu na polskich wodach Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej