PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Powołano Zespół ds. Rozwoju Sieci Morskich

Celem Zespołu będzie wypracowanie założeń koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju zintegrowanych sieci morskich, w tym przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci na lądzie oraz transgranicznego przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem tzw. Szyny Bałtyckiej.

Czytaj więcej

Śniadanie Biznesowe PTMEW

Dnia 05.12.2014 w  Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyło się Śniadanie Biznesowe PTMEW, w którym udział wzięło liczne grono przedstawicieli firm, działających w sektorze offshore wind na wielu różnych polach.

Czytaj więcej

II spotkanie dotyczące Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Było to już drugie spotkanie, organizowane przez Urząd Morski w Gdyni. Odbyło się ono 25 listopada w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1a w Gdyni.

Czytaj więcej

PTMEW na Konferencji III Bałtycki Okrągły Stół

17.11.2014 PTMEW uczestniczyło w Konferencji III Bałtycki Okrągly Stół. Tematem przewodnim Konferencji zorganizowanej przez WWF oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska było planowanie przestrzenne obszaru Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej

Seminarium otwierające projekt pod tytułem „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich”

Dnia 06.11.2014 w Hotelu Mercure, w Gdańsku odbyło się seminarium otwierające projekt pod tytułem "Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich", realizowany w oparciu o dofinansowanie z Funduszy EOG.

 

 

Czytaj więcej