PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Ceremonia zakończenia projektu AQUILO

Celem projektu było stworzenie bazy wiedzy, na podstawie której inwestor będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą najlepszego typu konstrukcji wsporczej morskiej farmy wiatrowej dla konkretnej lokalizacji na polskich obszarach morskich.

Czytaj więcej

Seminarium "Offshore Wind Energy - Grid & Energy Storage"

9 września 2015 roku w Gdańsku, w ramach Targów BALTEXPO odbyło się Seminarium zatytułowane "Offshore Wind Energy - Grid & Energy Storage", którego organizatorem było PTMEW.

Czytaj więcej

Spotkanie robocze Członków Wspierających PTMEW

W dniu 17 lipca br. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyło się spotkanie robocze dla Członków Wspierających PTMEW, które jednocześnie stanowiło pierwsze, nieformalne zebranie Rady Programowej Towarzystwa.

Czytaj więcej

Debata publiczna Gazety Wyborczej pt. "Morzem możni"

3 czerwca br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się debata publiczna Gazety Wyborczej zatytułowana "Morzem możni. Porty - offshore - tożsamość".

Czytaj więcej

II Sesja dialogowa z interesariuszami PSE

22 czerwca br. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Jeziornie odbyła się II Sesja dialogowa z interesariuszami PSE.

Czytaj więcej