PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Władze

 

Władzami statutowymi Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej są:

  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

 

Skład Zarządu PTMEW:

  • Mariusz Witoński – Prezes
  • Jakub Budzyński – Wiceprezes