PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Historia

 

Towarzystwo zostało zarejestrowane w roku 1997 jako jedna z pierwszych organizacji branżowych promujących rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. W latach 1997-2011 Towarzystwo prowadziło działalność pod nazwą Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej.


Od roku 2006 organizacja koncentruje swoje działania wyłącznie na promocji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, uczestnicząc w międzynarodowych projektach, organizując konferencje i seminaria, opracowując koncepcje i analizy, współpracując z administracją rządową oraz wspierając prace nad rozwiązania prawnymi umożliwiającymi.


W roku 2011 Walne Zgromadzenie Członków podjęło decyzję o dostosowaniu nazwy organizacji do faktycznego profilu jej działalności, tj. przyjęciu nazwy: Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Zmiana nazwy została skonsultowana z organizacjami partnerskimi oraz pozytywnie zaopiniowana przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA).