PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

JS HAMILTON QUALITY SERVICES i STEEL INSPECT łączą siły w celu współpracy w zakresie usług inspekcji i ekspedycji w morskiej energetyce wiatrowej

 Strony podpisały umowę o współpracy w zakresie usług inspekcyjnych i ekspedycyjnych.

Czytaj więcej

Baltic Power Suppliers Day 2022: Meet the Buyer Conference

Zaplanowane na 19 października 2022 roku spotkanie będzie już trzecim wydarzeniem dedykowanym budowie łańcucha wartości branży offshore wind w Polsce.

Czytaj więcej

PGE i Ørsted organizują dialog z dostawcami dla projektów Baltica 2 i Baltica 3

Spotkanie będzie realizowane on-line w dniu 22 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

W ramach spotkania powołano Grupy Robocze, których zadaniem będzie koordynacja działań zmierzających do realizacji Porozumienia sektorowego.

Czytaj więcej

Siemens Gamesa preferowanym dostawcą turbin dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Podpisana umowa przewiduje dostarczenie przez Semens Gamesa morskich turbin wiatrowych o mocy do 15 MW.

Czytaj więcej