PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Baltic Trade & Invest rozpoczyna kampanię pomiarową z użyciem systemu LiDAR

Badania dotyczą projektu morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II o mocy 350 MW w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

Czytaj więcej

PKN Orlen rozpoczyna badania środowiskowe dla projektu morskiej farmy wiatrowej

Morska energetyka wiatrowa stanowi priorytet w strategii rozwoju PKN Orlen na najbliższe lata.

Czytaj więcej

Urząd Morski w Gdyni przedstawił drugą wersję projektu PZPPOM

Druga wersja projektu Planu uwzględnia uwagi i wnioski interesariuszy zebrane do dnia 01.08.2018 r. Projekt Planu uwzględnia część wniosków złożonych w trybie konsultacji publicznych w dniu 01.08.2018 r.

Czytaj więcej

Polenergia i Equinor podpisały umowę sprzedaży 50% w spółce Polenergia Bałtyk I

W maju 2018 r. Polenergia i Equinor podpisały umowę sprzedaży 50% udziałów w spółkach Polenergia Bałtyk II oraz Polenergia Bałtyk III.

Czytaj więcej

PGE oficjalnie rozpoczęło poszukiwania partnera do inwestycji w MFW

Lista podmiotów branych pod uwagę jest poufna.

Czytaj więcej