PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Dyskusja na temat współpracy polsko-szkockiej: Sesja robocza z Ministrem ds. Biznesu, Handlu, Turystyki i Przedsiębiorczości Szkocji Ivanem McKee

Czytaj więcej

Postępowanie dotyczące PSzW dla obszaru 60.E.3 rozstrzygnięte

Największą liczbę punktów uzyskała spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, spółka zależna PGE Baltica z Grupy PGE.

Czytaj więcej

Podpisano umowę ws. budowy fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej

Umowa joint venture została zawarta pomiędzy spółkami ARP S.A., Baltic Towers sp. z o.o. oraz GRI Renewable Industries, S.L.

Czytaj więcej

JS HAMILTON QUALITY SERVICES i STEEL INSPECT łączą siły w celu współpracy w zakresie usług inspekcji i ekspedycji w morskiej energetyce wiatrowej

 Strony podpisały umowę o współpracy w zakresie usług inspekcyjnych i ekspedycyjnych.

Czytaj więcej

Baltic Power Suppliers Day 2022: Meet the Buyer Conference

Zaplanowane na 19 października 2022 roku spotkanie będzie już trzecim wydarzeniem dedykowanym budowie łańcucha wartości branży offshore wind w Polsce.

Czytaj więcej