PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Cel PGE to 2,5 GW w morskich farmach wiatrowych do 2030 roku

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę, 7.03.2018 r. Prezes PGE Henryk Baranowski poinformował, że offshore jest główną opcją strategiczną Grupy Kapitałowej PGE.

Czytaj więcej

Korzystne zmiany proponowane przez ME w projekcie nowelizacji ustawy o OZE

Wśród proponowanych zmian znalazł się zapis uchylający obowiązek przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę jako niezbędny warunek dopuszczenia do udziału w  aukcji OZE instalacji  odnawialnego źródła energii na morzu, wykorzystującego wiatr do produkcji energii.

Czytaj więcej

Polenergia sprzeda udziały w projektach morskich farm wiatrowych koncernowi Statoil

Polenergia S.A., największa w Polsce prywatna grupa energetyczna, podpisała przedwstępną umowę sprzedaży 50 proc. Udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III realizujących budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1.200 MW. Umowa została zawarta z Grupą Statoil.

Czytaj więcej

Energomontaż-Północ Gdynia zrealizował kolejne zamówienie dla sektora offshore wind

Energomontaż-Północ Gdynia zakończył realizację elementów o nazwie spud can, czyli potężnych stóp, które zamocowane zostaną do nóg jednostki typu jack-up.

Czytaj więcej

Transport konstrukcji wsporczych z zakładów ST3 Offshore

Trwa proces pierwszego załadunku gotowych fundamentów kratownicowych dla Ørsted. Operacja przebiega pomyślnie – na barce zostały posadowione dwa z trzech jacektów. Jeśli pogoda pozwoli, wszystkie trzy konstrukcje powinny być gotowe do transportu w połowie tygodnia.

Czytaj więcej