PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Energa Wytwarzanie złożyła uwagi do PZPPOM

Spółka podkreśla, że zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w temacie offshore, opowiada się za zmianą zapisów w projekcie planu w celu ułatwienia budowy farm wiatrowych na morzu.

Czytaj więcej

Uwagi PTMEW do PZPPOM

Przedstawiamy skróconą treść uwag do pierwszej wersji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, wyłożonej do publicznego wglądu w dniu 19.06.2018 r. Uwagi zostały złożone przez PTMEW do Urzędu Morskiego w Gdyni, w terminie określonym w procedurze planistycznej.

Czytaj więcej

Agencja Rozwoju Przemysłu stała się posiadaczem 100% akcji GSG Towers oraz Stoczni Gdańsk

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła 81,05% akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz 50% udziałów GSG Towers Sp. z o.o. od firmy Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o., kontrolowanej dotychczas przez ukraińskiego inwestora.

Czytaj więcej

Poseł Gryglas: Narodowy Program Rozwoju MEW powinien być gotowy do końca roku

Zapraszamy do lektury wywiadu udzielonego przez Posła RP Zbigniewa Gryglasa - Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej dla portalu wnp.pl.

Czytaj więcej

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski: do końca roku decyzje uruchamiające polski sektor offshore wind

Taką deklarację wiceminister Tobiszowski złożył dziś, 25.06.2018 r. w Katowicach.

Czytaj więcej