PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

PGE i Ørsted organizują dialog z dostawcami dla projektów Baltica 2 i Baltica 3

Spotkanie będzie realizowane on-line w dniu 22 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

W ramach spotkania powołano Grupy Robocze, których zadaniem będzie koordynacja działań zmierzających do realizacji Porozumienia sektorowego.

Czytaj więcej

Siemens Gamesa preferowanym dostawcą turbin dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Podpisana umowa przewiduje dostarczenie przez Semens Gamesa morskich turbin wiatrowych o mocy do 15 MW.

Czytaj więcej

ARP zawarło porozumienie z hiszpańską spółką GRI Renewable Industries dot. współpracy przy budowie nowej fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej

Szacunkowa wartość inwestycji to 100 mln euro.

Czytaj więcej

II runda składania wniosków lokalizacyjnych oficjalnie otwarta przez Ministra Infrastruktury RP

Zgodnie z przepisami ustawy o obszarach morskich, wnioski należy składać w Ministerstwie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ukazania się ogłoszeń.

Czytaj więcej