PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Aktualności Polska

Podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

Porozumienie podpisali przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej w dniu 15 września 2021 r.

Czytaj więcej

Baltic Power uruchamia przetarg na lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z MFW

Niewiążące oferty w przetargu będą przyjmowane od 22 września do 17 listopada br.

Czytaj więcej

Ambiens, MAG Offshore i Subnea Offshore Solutions podpisały porozumienie o współpracy

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie ocen odziaływania na środowisko projektów MFW.

Czytaj więcej

PKN Orlen i GE Renewable Energy podpisały porozumienie o strategicznym partnerstwie

Współpraca wzmocni konkurencyjność PKN Orlen w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe w polskich wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku

Czytaj więcej

Port Gdynia ogłosił przetarg na dzierżawcę terminala przeznaczonego do instalacji MFW

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z ofertą wstępną upływa dnia 15.10.2021 r.

Czytaj więcej