PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

O stowarzyszeniu

 

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) jest organizacją pozarządową zrzeszającą podmioty zainteresowane wspieraniem rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

 

PTMEW jest profesjonalną organizacją członkowską prowadzącą aktywną i konsekwentną działalność na rzecz promowania, powstania i rozwoju energetyki wiatrowej w polskich obszarach morskich, w tym działalność popularyzatorską, edukacyjną i lobbingową.
 

PTMEW realizuje swoją działalność poprzez organizację konferencji i seminariów, publikację koncepcji i analiz oraz udział w międzynarodowych i krajowych projektach dotyczących rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.
 

Jedną z kluczowych dziedzin działalności PTMEW jest merytoryczna współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz eksperckie wspieranie prac legislacyjnych i regulacyjnych umożliwiających rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

PTMEW jest członkiem:

  • WindEurope
  • World Wind Energy Association (WWEA) 
     

Statut Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej