PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Akademia OFFSHORE zaprasza na seminarium pt.

Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

15 stycznia 2014, Gdańsk, Hotel Mercure, ul. Heweliusza 22

 

15 listopada 2013 administracja morska RP ogłosiła przystąpienie do prac planistycznych, których celem jest sporządzenie projektu „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” poprzedzone opracowaniem „Studium uwarunkowań do planu”. Termin składania wniosków do planu upływa w dniu 31 stycznia 2014.

 

W ramach seminarium Akademii OFFSHORE zaprezentowaliśmy Państwu informacje nt. założeń formalno-prawnych dotyczących prowadzenia prac planistycznych oraz uwagi i wnioski z dotychczasowych realizowanych pilotażowych planów zagospodarowania morza. Ponadto zaprezentowane zostały doświadczenia niemieckiej administracji morskiej w zakresie planów uwzględniających lokalizację morskich farm wiatrowych i ich infrastruktury.

 

Ramowy program seminarium:

 

1) Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich - procedury i założenia metodyczne
- przedstawiciel Urzędu Morskiego w Gdyni

 

2) Planowanie przestrzenne obszarów morskich  - wnioski z projektów pilotażowych
- przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gdańsku

 

3) Plany zagospodarowania morza na potrzeby realizacji przyłączy morskich farm wiatrowych - doświadczenia niemieckie
- przedstawiciel BSH