PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

Oceny oddziaływania na środowisko projektów morskich farm wiatrowych (cz.1)
- doświadczenia brytyjskie

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z kluczowych etapów przygotowania realizacji projektów morskich farm wiatrowych, w trakcie którego na podstawie przeprowadzonych badań środowiska morskiego oraz interdyscyplinarnych studiów i analiz ustala się stopień ingerencji projektowanego przedsięwzięcia w środowisko oraz określa warunki, na jakich może być ono realizowane.

 

28 listopada 2013 odbyło się pierwsze seminarium realizowane w ramach cyklu poświęconego zagadnieniom oceny oddziaływania morskich farm wiatrowych na środowisko. Kolejne seminarium z tego cyklu planowane jest na marzec 2014.

 

Program seminarium obejmował 3 sesje wykładów:

1. Środowiskowe badania przed inwestycjami w morską energetykę wiatrową - analiza krytyczna wymagań różnych państw- Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku

2. Ocena oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych - doświadczenia z rynku brytyjskiego - Jamie McMahon, RPS Energy (UK)

3. Ocena oddziaływania elementów morskich farm wiatrowych na krajobraz lądowy i morski oraz wpływ na lokalizację- Radek Chanas, Pegasus Group (UK)

 

 

Partnerzy

Instytut Morski w Gdańsku

 

 

 

Pegasus Group

 

 

 

 

 RPS Energy

 

 

Materiały do pobrania

Prelegent Instytucja Temat
Mariusz Witoński PTMEW

Wprowadzenie do Akademii OFFSHORE

 

Juliusz Gajewski Instytut Morski        w Gdańsku

Środowiskowe badania przed inwestycjami w morską energetykę wiatrową - analiza krytyczna wymagań różnych państw

 

 Radek Chanas Pegasus Group Ocena oddziaływania elementów morskich farm wiatrowych na krajobraz lądowy i morski oraz wpływ na lokalizację