PTMEW
PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

 

Planowanie kampanii pomiarowej na morzu na potrzeby rozwoju projektów morskich farm wiatrowych

 

12 grudnia 2012 roku w siedzibie DNV w Gdyni odbyło się pierwsze, inauguracyjne seminarium przeprowadzone w ramach pilotażowej fazy realizacji projektu Akademii OFFSHORE, w której partnerami byli: Instytut Morski w Gdańsku, Det Norske Veritas oraz GL Garrad Hassan.

 

Program seminarium obejmował następujące prezentacje:

1. Cel i zakres badań na morzu na potrzeby rozwoju projektów farm wiatrowych – Juliusz Gajewski, IMG
2. Planowanie pomiarów meteorologicznych na morzu – Peter Flower, DNV
3. Prowadzenie kampanii pomiarowych na morzu – Detlef Stein, GL Garrad Hassan

 

Partnerzy

  

Instytut Morski w Gdańsku

  Instytut Morski w Gdańsku

   
DNV

 

  Det Norske Veritas

 

   
GL Garrad Hassan   GL Garrad Hassan

 

 

 

  Materiały do pobrania

 

Prelegent Instytucja Temat
Mariusz Witoński PTMEW Wprowadzenie do Akademii OFFSHORE
Juliusz Gajewski Instytut Morski
w Gdańsku
Cel i zakres badań na morzu na potrzeby
rozwoju projektów farm wiatrowych
Peter Flower DNV Planowanie pomiarów meteorologicznych na morzu
Detlef Stein GL Garrad
Hassan
Prowadzenie kampanii pomiarowych na morzu